Контакти

Свържете се с нас

Read More

Клубове в страната

Официални клубове членове на БФАРР

Read More

Управителен Съвет

Управителния съвет н БФАРР

Read More

Българска Федерация Акробатичен Рокендрол е единствената национална федерация официален член от 25 години на Световната Рокендрол Конфедерация (WRRC). Тя обединява клубове на територията на Република България, които развиват като спорт в различни възрастови групи или като социални танци следните танцови стилове:

Acrobatic Rock’n’Roll – социален и състезателен танцов стил за всички възрасти

Boogie Woogie – социален и състезателен танцов стил за всички възрасти

Lindy Hop – танцов стил поставил началото на всички суинг танци