Acrobatic Rock’n’Roll

Шампиони по Акробатичен Рокендрол

acrobatic section 1         acrobatic section 2                      foottechnik section 1