Правоспособни Съдии

Неделчо Недялков (Варна) – НС, ГС, ТС
Петър Христов (Варна) – НС, ГС, ТС
Веселка Илиева (София) – НС
Ивайло Химчев (София) – НС
Бойка Боева (Варна) – НС, ГС, ТС
Людмил Бенчев (София) – НС
Милена Панова (София) – НС, ГС
Явор Кунчев (София) – МС, НС, ТС
Радостина Христова (Варна) – НС, ТС
Мирослав Александров (Ловеч) – НС                                             

легенда: МС – международен съдия, НС – национален съдия, ГС – главен съдия, ТС – технически съдия