Правоспособни Съдии

Неделчо Недялков (Варна) – НС, ГС, ТС
Петър Христов (Варна) – НС, ГС, ТС
Тодор Петков (София) – НС, ГС, ТС
Ивайло Химчев (София) – НС
Бойка Боева (Варна) – НС, ГС, ТС
Милена Панова – Аврионова (София) – НС, ГС
Явор Кунчев (София) – МС, НС, ТС
Людмил Бенчев (София) – НС
Радостина Христова (Варна) – НС, ТС
Мариета Николова (Варна) – НС
Николай Николов (Варна) – НС
Даниел Георгиев (Варна) – НС
Женя Константинова (Варна) – НС
Николета Запрянова(София) – НС
Вилиян Бецов (София) – НС
               

легенда: МС – международен съдия, НС – национален съдия, ГС – главен съдия, ТС – технически съдия