Правоспособни Съдии

Неделчо Недялков (Варна) – НС, ГС, ТС
Петър Христов (Варна) – НС, ГС, ТС
Тодор Петков (София) – НС, ГС, ТС
Бойка Боева (Варна) – НС, ГС, ТС
Милена Панова – Аврионова (София) – НС, ГС,ТС
Явор Кунчев (София) – МС, НС, ТС,ГС
Радостина Христова (Варна) – НС, ТС, ГС
Мариета Николова (Варна) – НС
Николай Николов (Варна) – НС
Даниел Георгиев (Варна) – НС
Женя Константинова (Варна) – НС
Вилиян Бецов (София) – НС
Мирослав Александров (Ловеч)- НС
Мирослав Маринополски (София)- НС
Даниела Годинова (София) – НС
Юлия Налбанска (Пловдив)-НС
Георги Георгиев (Пловдив)- НС
Александър Иванов (Ловеч) – НС

               

легенда: МС – международен съдия, НС – национален съдия, ГС – главен съдия, ТС – технически съдия