Декларации за регистрация на състезатели

                                                                        

           Анти-допинг регистрационен формуляр – Registration Form        

          Анти-допинг формуляр за състезатели –  Athletes Form  

          Анти-допинг формуляр за съдии – Judges Form