Подробности от новините

          Протоколи от заседания на Управителния Съвет за 2014 – http://www.barrf.eu/reshenia/

          Промени в турнирните правилници в сила от 2015 – Class B , Class C , Dance Scoring

          Каталог на акробатичните фигури в клас В – Каталог акробатични фигури клас В

          Промени в Турнирния Правилник – ТП Акробатичен Рокендрол 2013

          Промени във Финансовата Наредба – Финансова Наредба 2013

          Промени в Устава на БФАРР – Устав 2012

          Актуална банкова сметка на БФАРР – Банкова сметка 2011