Архив

                                    

    Правилници на БФАРР за периода 2006 – 2009 година BARRF Documenti 2006-2009

   Решения на Общо Събрание и Управителен Съвет за периода 2004 – 2009 година – BARRF Reshenia na US i OS 2004-2009

   Съдийски бланки и формуляри за периода 2006 – 2009 година – BARRF Sadiiski blanki 2006-2009

   Коефициенти на акробатични фигури клас „С“ – 2009 Koeficienti acrobatichni figuri class „C“

   Акробатични фигури, класификация и трудност – 2009 Raboten fail acrobatichni figuri

   Предложения на първа работна група – 2009 Predlojenie na I rabotna grupa

   БФАРР Резултати и ранглисти 2008  БФАРР Резултати и ранглисти 2008 

   Материали на WRRC за 2008 година  WRRC Documenti 2008