Управителен Съвет

                                                 

                                                                 Председател на УС                       Неделчо Недялков

                                                                 Генерален Секретар                    Милена Панова 

                                                                 Спортен Директор                       Явор Кунчев