Актуални правилници и наредби

BARRF Съдийска система 2024
Правилник музика БФАРР 2024

Таблица правилник музика 2024

Таблица правилник музика формации 2024

BFARR-Нива-на-сигурност-2024
BFARR-Система-за-оценяване-формации-2024
BARRF-Правила-за-облеклото-2024

BARRF-Финансова-наредба-2024

BARRF-RocknRoll-Rules-2024 (2)

Протокол ОС на БФАРР 19-11-2023(1)

Четири годишна програма за развитие на БФАРР 2023-2026

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2024

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2023

BARRF Rock’n’Roll Rules 2021

Устав на БФАРР

Протокол ОС на БФАРР 26-11-2022

Протокол ОС на БФАРР 20-11-2021

ОТЧЕТ ПО П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИРИЕ НА БФАРР 2019-2022 (1)

Образец_12-a_Form_Otchet_Fed_VidSport (1)

BFARR Система за оценяване формации 2021

BFARR Правила за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалисти 2021

BFARR Правила за удостояване с награди и звания на спортисти, треньори спортни деятели

BFARR Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти 2021 (2)

BFARR Правила за дейността на лицата,които осъществяват посредническа дейност 2021 (2)

BFARR Нива на сигурност 2021

BARRF Финансова наредба 2021

BARRF Спортно правосъдие и арбитраж 2021

BARRF Правила за облеклото 2021

BARRF Картотекиране на състезатели 2021

BARRF Единна система от показатели 2021

BARRF Finansova naredba

4 годишна програма за развитие на БФАРР (1) (1)