Актуални правилници и наредби

                                   

              BFARR 2011 – Устав на БФАРР                                                          

              BFARR 2011/01 – Правилник спортисти, съдии и трансферни права                   

              BFARR 2011/02 – Правилник за организация и провеждане на турнири

              BFARR 2011/03 – Правилник за категоризиране на спортните клубове  

              BFARR 2011/04 – Правилник за промяна на клубна принадлежност

              BFARR 2011/05 – Правилник съдии

              BFARR 2011/06 – Финансова наредба                                

              BFARR 2011/07 – Правилник Rock’n’Roll

              BFARR 2011/08 – Каталог акробатични фигури Rock’n’Roll

              BFARR 2011/09 – Съдийски бланки и формуляри

              BFARR 2011/10 – Методика на съдийстване